Monday, April 13, 2015

Pertubuhan ASEAN - Pengenalan

Pengenalan
ASEAN merupakan singkatan bagi "Association of Southeat Asian Nations" atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara.

Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Asean di Bangkok, Thailand.Tujuannya adalah bagi mengukuhkan kerjasama serantau.  


Ianya terdiri daripada negara-negara pengasas iaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia dan Thailand.

Hampir dua dekad kemudian, Brunei, Laos, Vietnam dan Kemboja telah menyertai Pertubuhan ASEAN.

Negara-negara keanggotaan ASEAN menerajui wawasan bahawa setiap negara di Asia Tenggara bekerjasana secara aktif ke arah keamanan, kestabilan, kemajuan serta kesejahteraan rantau ini.


"Pertubuhan ini mewakili kehendak bersama negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu dalam semangat persahabatan serta kerjasama dan melalui usaha serta pengorbanan bersama memastikan keamanan dan kesejahteraan untuk setiap rakyat."  

Deklarasi Bangkok 8 Ogos 1967


Objektif Penubuhan ASEAN

Asean ditubuhkan dengan matlamat untuk kepentingan bersama serta mewujudkan kerjasama serantau dari segi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.  

Melalui konsep kolektif ini, negara-negara anggota ASEAN berkongsi tanggungjawab untuk memaju serta meningkatkan sosio-ekonomi dan memastikan kestabilan serta keamanan serantau yang bebas daripada ancaman dan pengaruh kuasa luar.
Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Ogos 1967 telah menggariskan objektif utama ASEAN iaitu :-


  • Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan serantau melalui usahasama dalam semangat keamanan dan persahabatan demi mengukuhkan keamanan dan kesejahteraan seluruh komuniti di Asia Tenggara.
  • Mewujudkan keamanan dan kestabilan serantau menghormati keadilan dan undang-undang di dalam hubungan antara negara serta mematuhi prinsip-prinsip carta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

  • Mewujudkan kerjasama aktif dan saling membantu ke atas perkara-perkara kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

  • Mengadakan kerjasama yang lebih berkesan untuk meningkatkan lagi aktiviti pertanian dan industri, meluaskan perdagangan dan komoditi antarabangsa, meningkatkan pengangkutan serta komunikasi dan taraf rakyat.

  • Menggalakkan kajian tentang Asia Tenggara.
  • Mengekalkan kerjasama erat dengan organisasi antarabangsa dan serantau yang mempunyai matlamat sama serta mencari jalan merapatkan lagi kerjasama dengan mereka.

No comments:

Post a Comment