Monday, April 27, 2015

Penggunaan Bahan Digital MBMMB - CD Kancil

Penggunaan Bahan Digital MBMMBI di SKPI

Bahan digital yang paling banyak digunakan oleh guru-guru BM SKPI ialah CD yang bertajuk Kancil.  DVD ini mempunyai dua tajuk besar iaitu 

  1. Watak-Watak Rimba
  2. Meniupu Si Penipu
Para guru menggunakan cerita Kancil ini dalam PdP mereka seperti

  1. menyenaraikan binatang-binatang yang terdapat di dalam cerita
  2. menyenaraikan nilai-nilai murni
  3. mencatit perkataan berimbuhan yang terdapat dalam dialog watak
  4. menyenaraikan pengajaran yang boleh diperolehi daripada cerita
  5. menjawab soalan kefahaman

No comments:

Post a Comment