Thursday, April 30, 2015

Lawatan Pemantauan Nazir MBMMBI ke SKPI

Lawatan Pemantauan Nazir MBMMBI ke SKPI pada 29 April 2015.  
En Uthamaseelan Retnam (Penolong Pengarah BPM, KPM) dan En Amir Amran Hj Mohd Ali (Pegawai Teknik Pendidikan, BTPNPP)
GPM SKPI dan GB, En Mohd Hasri bersama En. Uthamaseelan Retnam di bilik tayangan

Kehadiran nazir ke PSS SKPI adalah bertujuan membuat pemantauan tentang penggunaan bahan digital MBMMBI serta memberi khidmat nasihat kepada GPM tentang pengurusan, penggunaan serta pengrekodan penggunaan bahan-bahan tersebut di sekolah.  


Senarai Semak Pemantauan MBMMBI

BIL PERKARA1 SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT SIARAN
1.1 SPI Bil. 2/2010 : Pelaksanaan Dasar MBMMBI
1.2 SPI Bil. 12/2011 : Pelaksanaan 'Soft Landing' Dasar MBMMBI
1.3 Surat Siaran Bil.5/2011 : Garis Panduan Pelaksanaan Dasar MBMMBI
2 MAKLUMAT BERKAITAN DASAR MBMMBI
2.1 Buku Panduan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris
2.2 Keratan Akhbar/Majalah
2.3 Bahan maklumat daripada Internet
2.4 Lain-lain: Nyatakan
3 SISTEM FAIL DAN DOKUMENTASI DASAR MBMMBI
3.1 Fail Induk Dasar MBMMBI
3.2 Jawatankuasa Induk dan Carta Organisasi Dasar MBMMBI
3.3 Bahan dokumentasi berkaitan Dasar MBMMBI
4 PROGRAM UTAMA DASAR MBMMBI
4.1 Taklimat Pelaksanaan Dasar MBMMBI
4.2 Latihan Dalaman Profesionalisme Guru Bahasa Melayu
i. Kurus Pemantapan Pedagogi Guru BM
ii. Bengkel Pembinaan Item JPU
iii. Bengkel Analisis Item JSU
4.3 Kajian Tindakan/Penyelidikan Ilmiah Guru Bahasa Melayu
4.4 Projek Amalan Terbaik Pedagogi Guru Bahasa Melayu
5 PROGRAM SOKONGAN DASAR MBMMBI
5.1 Koakademik Bahasa Melayu
i. Pidato/Pengucapan Awam/Syarahan/Sudut Pidato
ii. Forum/Bahas Ala Parlimen
iii. Seni Bahasa (Sajak/Pantun/Gurindam/Seloka/Syair)
iii. Permainan SAHIBBA/Silang Kata
5.2 Persatuan Bahasa Melayu
5.3 Bulan Bahasa/Minggu Bahasa/Hari Bahasa
5.4 Bulan Bahasa Kebangsaan
6 DOKUMENTASI BAHAN DASAR MBMMBI
6.1 Papan Maklumat Dasar MBMMBI
6.2 Galeri Bahasa/Dasar MBMMBI
6.3 Bahan Digital Dasar MBMMBI
7 ANUGERAH DAN PENCAPAIAN KHAS BERKAITAN BIDANG KEBAHASAAN
7.1 Sekolah :
(Nyatakan :
7.2 Guru :
(Nyatakan :
7.3 Pelajar :
(Nyatakan :
7.4 Staf Sokongan :
(Nyatakan :
No comments:

Post a Comment