Sunday, April 12, 2015

Komuniti ASEAN - PSS SKPI

Malaysia bakal menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak ASEAN ke-26 pada 26-27 April.  

Manakala, pada 19-21 November, Malaysia sekali lagi akan menganjurkan Sidang Kemuncak ASEAN ke-27 di mana pelancaran Komuniti ASEAN akan berlangsung. Dalam persidangan ini, bakal diadakan mesyuarat bersama rakan dialog iaitu Jepun, Korea Selatan, China, Australia, India dan Amerika Syarikat. 

Selaras dengan Malaysia memikul tanggungjawab sebagai Pengerusi ASEAN, PSS SK Permai Indah turut serta menjalankan Program Komuniti Asean untuk mendedahkan para pelajar kepada maklumat-maklumat berkaitan Pertubuhan ASEAN. 

Selama seminggu, blog PSS SKPI akan memaparkan maklumat mengenai Pertubuhan ASEAN berserta video dan kuiz.  Para pelajar SKPI turut boleh menyertai forum Komuniti ASEAN dalam VLE Frog.   

No comments:

Post a Comment