Friday, April 10, 2015

Aktiviti Kemahiran Hidup - SKPI

Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup, para pelajar menjalani proses pembelajaran secara praktikal dalam mengenal bahagian-bahagian sebuah basikal.

Topik 
  • Mengenal pasti bahagian yang perlu menyenggara dan baik pulih pam basikal seperti loceng dan brek basikal .  
  • Memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik seperti playar gabung boleh laras, pemutar skru pulih rata, pemutar skru phillips, tukul bonggol bulat dan penggumpil tayar.
  • menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  • memeriksa, menguji dan melaras
  • memilih alatan tangan dan bahan yang sesuai untuk membaiki rantai basikal

No comments:

Post a Comment