Saturday, April 12, 2014

Workshop Lego Robotik di SKPI

12 April

Pihak Penang Science Cluster telah mengadakan satu bengkel Lego Robotik kepada sekumpulan pelajar Tahun 4 & 5. Di bawah seliaan tenaga pengajar dari USM, seramai 18 orang pelajar SKPI berpeluang mengikuti bengkel ini selama 4 Sabtu.

Para pelejar diberi tunjuk ajar mencipta dan membina program robotik menggunakan perisian LEGO NXT.

Bengkel ini membolehkan para pelajar SKPI meneroka dunia sains dan kejuruteraan dengan pembinaan satu system kawalan robotic mudah. Ia turut menanamkan sikap bekerja dalam pasukan sama seperti keadaan di dunia pekerjaan sebenar iaitu bekerja kumpulan dalam penyelesaian masalah kerja seharian.

Secara tidak langsung, para pelajar berpeluang menggunakan kemahiran-kemahiran seperti pengiraan matematik, pengetahuan sains dan penyelesaian masalah menerusi aktiviti pembinaan Lego Robotic ini.

Bengkel sedemikian dapat menjana minda para pelajar SKPI di samping melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif.

No comments:

Post a Comment