Tuesday, April 8, 2014

Program Mentor Mentee SKPI

 
 
Tarikh : 7 April 2014
Unit B&K dan Pentadbir SKPI telah melancarkan satu program Mentor Mentee yang bertujuan untuk membangunkan sahsiah diri murid melalui  budaya amalan penyayang.   Program tersebut akan melibatkan semua pelajar SKPI dari Pra Sekolah hingga Tahun 6. 
 
Melalui program ini , diharapkan setiap orang pelajar SKPI dapat :-
  • mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat menghormati antara mentor-mentee
  • mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain
  • membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah hasil daripada bimbingan dan sentuhan mentor yang mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka
 


 
Ikrar Mentor
Bahawa kami,
sebagai mentor berikrar
akan memberikan perkhidmatan
membimbing dan membantu mentee
Kami dengan penuh tanggungjawab
dan menjaga segala rahsia mentee
berdasarkan etika pementoran
yang telah ditetapkan.
 
Ikrar Mentee
Bahawa kami
sebagai mentee berikrar
akan memberi tunjuk ajar
dan teguran dengan hati terbuka
dan positif terhadap sebarang
usaha mentor untuk membantu
membimbing meningkatkan potensi
diri ke arah kecemerlangan
perkhidmatan kami
 
 







 

No comments:

Post a Comment