Sunday, April 13, 2014

Program Jaya Waris SKPI


Program Jaya Waris Tahun 6 Sk Permai Indah
Tarikh : 12 April 2014
Sasaran : Murid Tahun 6
Tujuan Program
• Memberi peluang kepada para ibu bapa/waris bersemuka dengan guru kelas dan guru mata pelajaran anak-anak mereka yang bakal menduduki UPSR
• Sebagai santapan rohani dalam menuju kecemerlangan UPSR 2014.
• Meningkatkan lagi persefahaman dan kerjasama antara para waris dan SKPI dalam menjalankan PdP terhadap pelajar Tahun 6.
• Membentuk jiwa yang bersemangat serta meningkatkan jati diri para pelajar Tahun 6 SKPI ke arah mencapai kejayaan dalam peperiksaan UPSR tahun ini.
• Membentuk permuafakatan yang jitu dan kukuh antara ibu bapa pelajar UPSR 2014 dengan pihak sekolah dalam menjayakan pelbagai program peningkatan prestasi anak-anak bagi memastikan kejayaan anak-anak.
• Memberi pendedahan awal dan makluman kepada ibu bapa tentang program UPSR yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2014.

No comments:

Post a Comment