Tuesday, November 4, 2014

Escape Theme Park - SKPI

Seramai 80 pelajar Tahun 5 dan 6 serta 8 orang guru SKPI telah bembuat satu kunjungan ke Taman Tema Escape, Teluk Bahang, Pulau Pinang pada 4 November.  Para pelajar serta guru telah berpeluang menjalani pelbagai aktiviti fizikal lasak di situ.


No comments:

Post a Comment