Tuesday, August 2, 2016

Rakan Pembaca - Bercerita kepada 5 orang kawan

Aktiviti Rakan Pembaca
Aktivit Rakan Pembaca merupakan lanjutan daripada Aktiviti Nilam -Jauhari. 
Pelajar yang telah membaca 100 buah buku layak ke peringkat Rakan Pembaca.  
Salah satu aktiviti RP adalah bercerita
Pelajar RP menjalankan aktiviti bercerita kandungan sesebuah buku yang telah dibacanya kepada bilangan pendengar 5 orang atau lebih.  Markah RP sebanyak 5 markah akan diberikan.   

Maklumat mengenai Rakan Pembaca *Klik di sini

No comments:

Post a Comment