Tuesday, August 2, 2016

Aktiviti 'Buddy-Reader

Aktiviti 'Buddy-Reader'

Aktiviti ini dijalankan pada waktu perpustakaan di mana murid yang pandai membaca membimbing rakan dalam aktiviti pembacaan buku cerita.  Buku-buku yang dipilih bersesuaian dengan tahap murid.  Guru berperanan sebagai fasilitator.


No comments:

Post a Comment