Thursday, August 27, 2015

Program Sekolah Hijau SKPI 2015

Program Sekolah Hijau telah dilancarkan di SKPI pada bulan Mei 2015.   

Objektif
  1. Memupuk amalan cinta kepada alam sekitar bagi semua warga sekolah dan komuniti yang terlibat.
  2. Mengatasi isu-isu pencemaran alam sekitar melalui konsep 4 kriteria utama.
Kriteria Utama
  1. 3R
  2. Inovasi dan kreativiti
  3. Kebersihan dan penghijauan
  4. Penglibatan komuniti.  
Kumpulan Sasaran
Sekolah Rendah


Aktiviti Kitar SemulaAktiviti Menghijaukan Kawasan Sekolah
No comments:

Post a Comment