Tuesday, February 10, 2015

Nilam SKPI

'NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan. Program ini ialah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan ialah urus setia di Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.  Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.

OBJEKTIF
• Menjadikan murid banyak membaca
• Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat  
   membaca ini

KOMPONEN YANG TERDAPAT DALAM PROGRAM NILAM
 Membaca dan merekod bahan bacaan
Murid perlu membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul, bilangan mukasurat, penerbit dan sinopsis atau peta minda tentang buku yang dibaca ke dalam buku rekod.

• Mengesahkan rekod dan mengumpul data
Tugas guru adalah untuk mengesahkan serta menandatangani rekod bacaan murid dan ia merupakan tanggungjawab semua guru di sekolah. Data rekod hendaklah dikumpulkan oleh guru kelas dan diserahkan kepada penyelaras Pusat Sumber Sekolah atau guru penyelaras NILAM untuk dianalisa dan direkodkan. Data pembacaan murid perlu dikumpulkan dan diserahkan kepada Pusat Kegiatan Guru di kawasan sekolah tersebut untuk dipanjangkan ke Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan Bahagian Teknologi Pendidikan,Kementerian Pelajaran Malaysia.

• Memberi Pengiktirafan dan Ganjaran
Sekolah dan semua peringkat Kementerian Pelajaran juga perlu memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada murid yang telah banyak membaca dan berusaha mengisi rekod bacaan mereka mengikut sistem ganjaran dan pengiktirafan NILAM, misalnya dengan memberikan buku sebagai hadiah, sijil pengiktirafan NILAM atau dinyatakan bilangan buku yang sudah dibaca dalam rekod kemajuan murid dan sijil berhenti.

TAHAP-TAHAP DALAM PROGRAM NILAM
TAHAP JAUHARI
Tahap Jauhari menggalakkan murid menambah bilangan bacaan mereka dan ia dijalankan pada dua peringkat persekolahan :
Sekolah Rendah
Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu). Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti berikut :
Jumlah Buku
Pengiktirafan
90 - 179
Gangsa
180 - 269
Perak
270 - 359
Emas
360 ke atas
NILAM

TAHAP RAKAN PEMBACA 
Ianya mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Setelah membaca sejumlah 100 buah buku murid layak memasuki tahap RP. Tahap ini memberi penekanan kepada kebolehan murid membimbing dan menarik minat orang lain supaya suka membaca. Walau bagaimanapun aktiviti Tahap JAUHARI masih diteruskan.
Pengiraan markah bagi aktiviti ini diberikan mengikut jumlah aktiviti atau sesi aktiviti (dan bukan jumlah bilangan pendengar, kecuali aktiviti meminjamkan buku) yang dijalankan mengikut kesesuaian umur murid seperti :
- Bercerita (1 sesi = 5 markah)
- Bicara Buku (1 sesi = 5 markah)
- Ulasan Buku (1 sesi = 5 markah)
- Meminjamkan buku (1buku x 5 peminjam = 5 markah)
• Murid pada tahap Rakan Pembaca ini diberikan pemarkahan usaha mereka mengikut Jadual Sistem Ganjaran RP :
Jumlah markah aktiviti
Pengiktirafan
100 – 199
Gangsa
200– 299
Perak
300 – 399
Emas
400  ke atas
NILAMSUMBER 
http://bibliografi.moe.edu.my/SumberPendidikan/index.php/faqs/214-program-nilam.html

PROGRAM NILAM PERINGKAT SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH
Di peringkat sekolah, murid-murid SKPI yang melibatkan diri secara aktif dalam Program NILAM akan diberikan ganjaran dan pengiktirafan seperti berikut :
·         Trofi Pembaca Terbanyak Bulanan Setiap Aliran (Tahun 1 sehingga 6)
·         Plak Tokoh NILAM 2015  pada  Hari Anugerah Cemerlang pada bulan November.

# Pengiktirafan diberikan mengikut jumlah buku yang dibaca oleh murid-murid melalui
   evidens Rekod Bacaan Nilam yang lengkap, kemas serta disemak/ditandatangani oleh guru
   pembimbing.

AKTIVITI-AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM PROGRAM NILAM
  • Waktu Perpustakaan – peruntukan satu jam seminggu untuk setiap kelas menggunakan perpustakaan yang diiringi oleh guru BM masing-masing.
  • Projek Pukal - setiap kelas dibenarkan untuk meminjam 50-60 buah buku melalui guru untuk aktiviti bacaan dalam bilik darjah.
  • Pinjaman buku Tahap 2 pada waktu rehat kedua untuk murid Tahun 4-6 dengan menggunakan kad EKK iaitu sebuah buku untuk tempoh seminggu.
  • Pinjaman Buku Tahap 1 – melalui guru kelas/guru BM/guru BI
  • Perpustakaan Bergerak PPNPPpinjaman buku boleh dilakukan dua kali sebulan (Rabu) dengan menggunakan kad ahli PPNPP
  • Bicara Buku - Murid digalakkan membaca sebuah buku dan berhimpun untuk membincangkan secara kritis tentang isu-isu dan persoalan yang timbul dalam buku tersebut pada waktu senggang
  • Anotasi buku - Murid digalakkan untuk banyak membaca dan membuat ulasan tentang cerita yang dibaca di dalam buku rekod. Ulasan ini boleh dibentangkan semasa perhimpunan dan murid boleh mendapat markah Rakan Pembaca untuk aktiviti ini.
  • Bercerita – Murid-murid digalakkan untuk bercerita tentang cerita dari buku-buku yang pernah dibaca.
  • Jejak Maklumat - Murid dikehendaki mencari jawapan kepada soalan-soalan yang berkaitan buku atau isi sesebuah buku yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah atau sumber bacaan di kawasan yang disediakan

NAMA MENTOR NILAM SKPI
KELAS
PN ZARITA BT JAAFAR
 2 IXORA, 3 RAFFLESIA
PN NORHAYATI BT AHMAD
 2 RAFFLESIA, 1 JASMINE
EN MD TASNIM B MD KHALIM
 2 JASMINE, 5 CAMELLIA
PN HALIMATUN SAADIAH BT HARUN
 2 ALLAMANDA, 5 JASMINE
EN BIDIN B AWANG
 2 CAMELLIA, 3 CAMELLIA
PN ROSNITA BT JAAFAR
 3 IXORA, 1 ALLAMANDA
PN NORFAZIDA BT JAB
 3 JASMINE, 1 RAFFLESIA
EN. MD FAZLI B MD YUSUFF
 3 ALLAMANDA
EN RAZALI BIN ABAS
 4 RAFFLESIA, 5 RAFFLEISA,
 6 RAFFLESIA
EN CHE ZAINAL ABIDIN B ABDULLAH
 4 IXORA, 6 JASMINE
EN MOHD NAZRI BIN ISHAK
 4 JASMINE, 6 ALLAMANDA
PN ROSLELAWATI BT OMAR
4 ALLAMANDA
PN SABARIAH BT DON
5 IXORA, 5 ALLAMANDA, 6 IXORA
PN NOR MARINI BT MOHAMAD
 1 IXORA
EN MOHD RODZI B ABDUL RAZAK
 1 CAMELLIA

No comments:

Post a Comment