Wednesday, January 28, 2015

Kelas Tambahan Tahun 4 hingga 6

Mulai 20 Jan 2015, pihak sekolah telah menganjurkan Kelas Tambahan bagi murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 pada setiap hari Selasa dan Khamis.  Kelas diadakan secara bergilir untuk empat mata pelajaran teras iaitu B Malaysia, B Inggeris, Matematik dan Sains.  

Tahun 4 & 5  dari pukul 2.00 hingga 3.00 ptg
Tahun 6 dari pukul 2.00 hingga 3.30 ptg

Kelas-kelas ini dikendalikan oleh para guru SKPI yang dedikasi.    

 Kelas Bahasa Inggeris untuk pelajar Tahun 5 Camellia
Aktiviti Vocabulary Word Search untuk menarik minat pelajar lemah terhadap Bahasa Inggeris
 Kelas Sains sedang berlangsung
Murid membuat latihan melabelkan gambarajah Sains bersama guru

1 comment: