Sunday, August 10, 2014

Senarai Buku Kamus & Dictionary SKPI

PPS SKPI mempunyai satu koleksi kamus-kamus yang boleh digunakan oleh warga sekolah ketika berada di perpustakaan.  
Di antara judul-judul kamus :- 
  • kamus bergambar Bahasa Tamil
  • kamus Simpulan Bahasa,Bidalan,Peribahasa & Sinonim
  • kamus Bahasa Melayu
  • kamus dwi Bahasa Oxford Fajar
  • kamus Dewan
  • Tatabahasa Dewan
  • Little Oxford Dictionary Thesarus
  • Kamus Bergambar English-BM
  • Kamus Bergambar Bahasa Arab, Jawi, BM, BI
  • Kamus Bergambar BM-BI Tahap 1


No comments:

Post a Comment