Thursday, August 14, 2014

Rak Bahagian Rujukan & Redspot PSS SKPI

Rak Buku Rujukan dan Redspot terdiri daripada buku-buku rujukan, kamus, encyclopedia serta Big Book. Buku-buku di bahagian ini merupakan buku-buku yang mahal serta terhad bilangannya.

Buku-buku di Bahagian Rujukan dan Redspot tidak dibenarkan untuk dipinjam oleh para pelajar kecuali untuk kes-kes tertentu .


No comments:

Post a Comment