Thursday, May 12, 2016

Literasi Maklumat Pra Sekolah

Aktiviti Literasi Maklumat Pra Sekolah

Tarikh : 12 Mei 2016

Tajuk : Cara Membuat Sandwich

Murid-murid Pra sekolah dibimbing untuk menghasilkan sandwich dengan memerhatikan guru mereka membuat sandwich.  Kemudiannya, para pelajar berpeluang menghasilkan sandwich mereka sendiri dengan bimbingan guru.

No comments:

Post a Comment