Saturday, March 7, 2015

Kem Kepimpinan Pengawas Sekolah & Pengawas PSS 2015

Kem Kepimpinan Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber telah dijalankan.  Ianya disertai oleh seramai 142 orang pengawas Tahun 3-6.  

Jurulatih-jurulatih kem adalah terdiri daripada

  • En Ismail bin Ali
  • En Ismail bin Budin
  • En Ahmad Fahizal bin Abdul Wahab
  • Mejar Harun bin Din
  • En Amirulzali bin Omar   Klik video di atas

No comments:

Post a Comment