Thursday, May 1, 2014

Literasi Maklumat - Pameran & Kuiz Bahasa Arab SKPI

Satu Aktiviti Literasi Maklumat Bahasa Arab berkonsepkan Pameran Ilmu Bahasa Arab telah diadakan pada 30 April di dewan terbuka SKPI.  Pameran ini dianjurkan oleh Panitia Bahasa Arab. Kuiz, permainan serta pertandingan Bahasa Arab telah dikendalikan oleh guru-guru Bahasa Arab untuk para pelajar Tahun 1-6.
Di samping itu, Bacaan Kalimat Arab, Pertandingan Dikir Barat Bahasa Arab, Ujian Teka Silang Kata Imla', Pertandingan Mewarna, Persembahan Persembahan Debat Arab serta Persembahan Qasidah turut diadakan sepanjang minggu tersebut.
Satu ceramah mengenai Kepentingan Bahasa Arab akan diadakan pada hari Kemuncak @ 2 Mei.

Mabrook...... kepada Panitia Bahasa Arab SKPI @ Ustazah Azlin Mursyidah 

No comments:

Post a Comment